Minh triết trang thơ

In

Tác giả Hội Nhà báo VN Lê Anh Phong
Lê Hoàn tin “Nam quốc sơn hà” (*)
Truyền tâm huyết, ngời chiến công Lý Thường Kiệt
Trần Nhân tông đau “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã …”
Hậu thế muôn đời tôn vinh “Hào khí Đông A”
Nguyễn Trãi truyền hịch “Đại cáo bình Ngô”
Vang chiến tích lẫy lừng thời Lê Thái tổ
Lê Thánh tông lập “Tao đàn Nhị thập bát tú”
Vững Lê triều thịnh trị, bình an
Hồ Chí Minh tuyên ngôn “Không có gì quý hơn độc lập tự do”
Chân lý hiển nhiên sáng lương tri thời đại …
 
Minh triết trang thơ
Mơ mộng trang thơ
Trường tồn lịch sử
Vinh hạnh cho những thế thời mà nguyên thủ biết mộng mơ ...
 
Vũ trụ vần xoay
Gấp gáp đến sửng sờ
Bảy tỷ sinh linh đang gặm mòn trái đất
Gặm mòn mộng mơ và gặm mòn tư chất
Hiện đại hóa, công nghệ cao hóa xơ cứng tâm hồn
Mê - tỉnh trang thơ
Lay thức trở trăn
Minh triết trang thơ
Dấu son hằn lịch sử.
 
Không có người làm thơ
Không có người chép sử
Lịch sử đi những lối vô thường tạc Pho Sử - Trang Thơ !
………….
(*) Theo những nghiên cứu mới nhất, bài thơ “Thần” nguyên là của Lê Hoàn, được Lý Thường Kiệt phát huy tác dụng trong cuộc kháng chiến chống Tống.
Tp.Hồ Chí Minh, ngày   /12/2018 

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 3 2019 16:54 )