TẠM BIỆT TẾT

In


Tác giả Đại tá Chinh Doan

Tết qua rồi, Tết cũng đã dần xa
Bông hoa thắm đứng tần ngần trước ngõ
Tết vừa đến sao mà đi vội vã
Để ngày mai rồi lại phải lên đường.
Tết qua rồi đành tạm biệt người thương
Và người người sẻ đi xuôi về ngược
Tạm biệt Quê mà đôi chân sợ bước
Sẽ xa Quê và lâu Tết mới về.
Tết qua rồi, đường làng sẽ vắng đi
Người qua lại cũng ít dần sau Tết
Và mọi người lại ân cần mải miết
Gom góp chăm lo để đón Tết Tý về.

Hà Nội, Mồng 4 tết Kỷ Hợi - 2019.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 3 2019 16:41 )