BỰC LÒNG

In
.....Tác giả Cô giáo Ngô Hải Yến
Bực lòng thì dấu bên trong
Bực mình thì cứ cho tông hai mình
Bực trăm bực vạn bực nghìn
Tại vì cái tính cả tin thương người.
 
Tại ai tại ải tại trời
Hay vì bởi tại nghe lời xỏ xiên
Sao mà ngu thế đồ điên
Chắc là bởi tại thấy hiền lấn sân.
 
Hà Tĩnh, ngày 03/7/2021
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 21 Tháng 8 2021 14:52 )